HBO Jurist

Tegenwoordig is het niet meer nodig om voor elk juridisch geschil een advocaat in te schakelen. Voor bepaalde zaken mag uzelf procederen, maar u kunt natuurlijk ook een HBO jurist hiervoor inzetten.

Elke advocaat is een jurist, maar niet elke jurist is advocaat. Een belangrijk verschil.

 

Wat is het verschil tussen een HBO jurist en een advocaat?

Ten eerste het uurtarief. Over het algemeen zijn advocaten duur, hun uurtarief ligt gemiddeld rond de 200 euro. Terwijl HBO juristen gemiddeld een uurtarief hanteren van 80 euro per uur. Dit is een groot verschil, terwijl u er hetzelfde voor terug krijgt.

Advocaten hanteren soms ook nog 6% kantoorkosten bovenop het uurtarief.

 

Wat zijn de voordelen van een HBO jurist?

Een HBO jurist zoekt eerder naar een praktische oplossing dan naar een juridische oplossing. Over het algemeen is een HBO jurist op meerdere rechtsgebieden gespecialiseerd. Een advocaat is beperkt tot hetgeen waar hij in is afgestudeerd.

 

HBO juristen mogen procederen!

Voor bepaalde zaken mogen juristen procederen. Het gaat hierbij om civiele zaken: huur- en pachtzaken en arbeidszaken, lichte strafzaken en consumentenkrediet (40.000 euro) en vorderingen tot 25.000 euro.

Vanaf 1 juli 2011 is de grens van 5.000 euro omhoog gegaan naar 25.000 euro.

Deze zaken worden beslecht door de kantonrechter.

 

Tevens kunt u een HBO jurist ook inschakelen bij zaken op het gebied van bestuursrecht.

Bij bestuursrechtelijke zaken staat de burger tegenover de overheid. Bij bestuursrechtelijke zaken is dus geen advocaat verplicht. Dit geldt ook bij hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

In deze zaken is een advocaat dus niet verplicht, het mag natuurlijk wel. Dit geldt tevens ook voor het inschakelen van een jurist. U mag in deze zaken zelf procederen, maar u kunt ook een jurist machtigen om dit voor u te doen.

 

Voorafgaand aan een proces zult u afhankelijk van de soort zaak een dagvaarding moeten opstellen. JJK Juridisch Adviesbureau wil u graag helpen bij het opstellen van deze dagvaarding en u begeleiden in het proces.

Commentaar schrijven

Commentaren: 0